ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ ครูอนรรฆศักดิ์ ยศวิจิตร โรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
จัดการระบบ
· หน้าแรก
· กระดานข่าว
· ข่าวสารใหม่
· ความคิดเห็น
· คำถามที่ถาม
· ค้นหาบท
· จัดการข่าว
· ดาวน์โหลด
· ติดต่อสอบถาม
· บทความ
· บทวิจารณ์
· ป้าย
· ผลสำรวจ
· ยอดฮิตติดอันดับ
· รายชื่อสมาชิก
· วารสาร
· สถิติ
· สารานุกรม
· หัวข้อเรื่อง
· เข้าสู่ระบบ
· เผยแพร่ข่าว
· เรื่องทั้งหมด
· เว็บลิงค์
· แนะนำ
ผู้กำลังใช้งาน
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
สถิติผู้ใช้
สวัสดี, ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน
(สมัครสมาชิก)
ข้อมูลสมาชิก:
สมาชิกคนล่าสุด: anakkhasak
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกทั้งหมด: 6

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้:
บุคคลทั่วไป: 0
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 0
ผู้เข้าเยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
591107
คน ตั้งแต่ 09/03/49
WEB_LINK

 
 
    
      

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พยากรณ์อากาศ
บทเรียนรายวิชา

                    บทเรียนรายวิชา รังสรรค์สืบสานงานครุน้อย  

ทดสอบ_ก่อนเรียน

หน่วยที่  1  ประวัติงานจักสาน                         ทดสอบ_หน่วยที่1  <VDO1> <VDO2> <VDO3> <VDO4>
หน่วยที่  2  เครื่องมืออุปกรณ์งานจักสา       ทดสอบ_หน่วยที่2
หน่วยที่  3  พันธุ์ไผ่                                         ทดสอบ_หน่วยที่3
หน่วยที่  4  หลักการออกแบบ                        ทดสอบ_หน่วยที่4
หน่วยที่  5  การจักตอกแบน                           ทดสอบ_หน่วยที่5 
หน่วยที่  6  การจักตอกกลม                           ทดสอบ_หน่วยที่6 
หน่วยที่  6.1 การย้อมสีตอกกลม
หน่วยที่  7  การปฏิบัติสานครุน้อย
หน่วยที่   8  การลงชันครุน้อย
********************************
********************************
หน่วยที่ 9.1 งานประดิษฐ์ดอกไม้เข็มกลัดจากครุน้อย
หน่วยที่ 9.2 งานประดิษฐ์กระด้งพวงองุ่นจากครุน้อย
หน่วยที่ 9.3 งานประดิษฐ์ดอกบัวจากครุน้อย
หน่วยที่ 9.4 งานประดิษฐ์ตอไม้พวงองุ่นจากครุน้อย
หน่วยที่ 9.5 งานประดิษฐ์พวงองุ่นในขวดโหล  
หน่วยที่ 10 หลักการบัญชีเบื้องต้น            ทดสอบ_หน่วที่10
หน่วยที่ 11 หลักการจัดนิทรรศกา ร           ทดสอบ  หน่วยที11     <VDO1<VDO2>  

 ทดสอบ  หลังเรียน

     
                                                                                                                                                      

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

 รังสรรค์สืบสานงานครุน้อย                                     การเขียน วฐ.2/1 
 หลักสูตรครุน้อย                                                      บทเรียนโมดูล
     บทคัดย่อ***การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นครุน้อย 
     บทคัดย่อ***การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 โดยใช้ผังกราฟิกเน้นเทคนิคการย้อนคิดย้อนทำ


    --------------------------******----------------
     หลักสูตรรายวิชา_พื้นฐาน                          หลักสูตรรายวิชา_เพิ่มเติม
 บทคัดย่อ..การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
     งานบ้าน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน ( ยุพรัตน์  พรหมทา)


   E-Mail : ANAKKHASAK   YOTVIJIT


รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 1 ประเภทและชนิดของพืช                   ทดสอบ หลังเรียน
หน่วยที่ 2 อุปกรณ์การปลูกพืช                         ทดสอบ หลังเรียน
หน่วยที่ 3 กระบวนการผลิตพืชโดยใช้เทคโนฯ    ทดสอบ หลังเรียน
หน่วยที่ 4 ประเภทและชนิดของสัตว์เลี้ยง            ทดสอบ หลังเรียน
หน่วยที่ 5 อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์                        ทดสอบ หลังเรียน
หน่วยที่ 6 กระบวนการผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนฯ   ทดสอบ หลังเรียน
หน่วยที่ 7 ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม                  ทดสอบ  หลังเรียน
หน่วยที่ 8 หลักเศรษฐกิจพอเพียง                      ทดสอบ หลังเรียน

ทดสอบหลังเรียน ปลายภาค

 

 


WEB_LINK ....ทางวิชาการ

  == >   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551 
  == >   แหล่งข้อมูล...งานวิจัย        
  == >   เรียน  Online_ รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
  == >   งานวิจัยต่างประเทศ 


Curriculum

                                              

                 

หลักสูตรรายวิชา รังสรรค์สืบสานงานครุน้อย   < 1 >  < 2 >
หลักสูตรรายวิชา  งานประดิษฐ์ช่างไม้ไผ่        < 1 >  < 2 >


บทความทางวิชาการ

 การศึกษา » Best_Practices_พัฒนาหลักสูตร 3... ฮิต
Best_Practices_พัฒนาหลักสูตร 3...
การพัฒนาหลักสูตร 360 องศา เป็นการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรที่ครบวงจร มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นวงรอบแต่ละวงรอบมีการตรวจสอบ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษา » เขียนวิจัยอย่างครูมืออาชีพ ฮิต
เขียนวิจัยอย่างครูมืออาชีพ
ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ผู้สอนจะต้อง รู้ถึงปัญหา และอุปสรรค ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการดังกล่าวคือ การวิจัย
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษา » การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ฮิต
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
หลักสูตรท้องถิ่น คือ มวลประสบการณ์ที่โรงเรียนร่วมกับท้องถิ่นจัดกิจกรรมตลอดจนประสบการณ์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนภูมิปัญญท้องถิ่น
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษา » แนวทางการเขียนหน่วยการเรียนรู้... ฮิต
แนวทางการเขียนหน่วยการเรียนรู้...
หน่วยการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่สำคัญของครูผู้สอนที่ต้องนำหลักสูตรลงสู่ห้องเรียนอย่างมีปรสิทธิภาพ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษา » การเรียนรู้แบบย้อนคิดย้อนทำ ฮิต
การเรียนรู้แบบย้อนคิดย้อนทำ
การเรียนรู้แบบย้อนคิดย้อนทำ หมายถึง การคิดทบทวนถึงเรื่องที่เราทำไปแล้ว โดยการที่ผู้เรียนได้มีการย้อนคิดทบทวนตนเอง ด้วยกระบวนการที่ใช้ความคิดสรางสรรค์
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 การศึกษา » ทักษะกระบวนการ ฮิต
ทักษะกระบวนการ
ทักษะกระบวนการ หมายถึงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นลำดับ หรือความเปลี่ยนแปลงท่ดำเนินไปอย่าง เป็นขั้นตอน
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ

ปฏิทิน_เวลา
ตุลาคม 2561
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
ค้นหา


เข้าสู่ระบบ
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
สำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการศึกษาตัวอย่างงานวิชาการด้านใดมากที่สุด

การสร้างนวัตกรรม
การเขียนรายงาน
บทเรียนออนไลน์
การเขียน วฐ 2/1
ผลงานวิชาการ 8 กลุ่มสาระผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 46
คำแนะนำ: 0
ความรู้วันนี้