หมวดหมู่

postheadericon การเรียนรู้สู่อาเซียน

            นักเรียนโรงเรียนบ้านนาตราวได้เรียนรู้ภาษาอาเซียนซึ่งแต่งกายเป็นตัวแทนประเทศบรูไนและได้เรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ในอาเซียนนักเรียนสามารถพูดและกล่าวคำทักทายเป็นภาษาในแต่ละชาติที่แต่งกายเป็นประเทศนั้น ๆได้

postheadericon ต้อนรับรัฐมนตรี ณ รร.บ้านเหล็ก

 

โรงเรียนบ้านนาตราว ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสพป.ศรีสะเกษ เขต ๓

นำเสนอผลงานตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ โรงเรียนบ้านเหล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓

postheadericon ครูอาสาสมัครชาวอินโดนิเซีย และชาวจีน โรงเรียนบ้านนาตราว เข้าคารวะท่านผอ.เยาวลักษณ์ คงพูล

      
     

โรงเรียนบ้านนาตราว

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3                              

เป็นสถานศึกษาที่เป็น good practice

ในเรื่องการจัดการการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                     เนื่องจาก เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เน้นการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา (ภาษาของประเทศที่มีชายแดนติดที่ตั้งของโรงเรียน เช่น กัมพูชา และภาษาอังกฤษ)   พหุวัฒนธรรม เทคโนโลยี และพัฒนาให้เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาที่มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนัก รวมทั้งจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสา ได้แก่ เสาหลักประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and Security Community)  เสาหลักประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community) และ เสาหลักประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Social -Cultural Community)

                    มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้อาสาสมัครชาวต่างประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การจัดการเรียนการสอนของประเทศเพื่อนบ้าน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 และสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากร ขยายผลให้โรงเรียนใกล้เคียง ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน สร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

postheadericon นาตราวรักษ์อาเซียน

  

postheadericon โรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านนาตราว โรงเรียนบ้านละลม โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ โรงเรียนบ้านโคกตาล โรงเรียนบ้านแซรไปร โรงเรียนบ้านแซรสะโบว โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ โรงเรียนวนาสวรรค์ โรงเรียนบ้านจำปานวง โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔

postheadericon ศูนย์ ASEAN Learning School โรงเรียนบ้านนาตราว

 โรงเรียนบ้านนาตราว อยู่แถบชายแดนไทย-กัมพูชา

นายวิเศษ  สาลี     ผู้อำนวยการโรงเรียน  

นายวัฒนา  จันทะวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

postheadericon welcomes to ASEAN Study Center


กิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2019
M T W T F S S
« Jun    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728