โรงเรียนในฝัน สพฐ. จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพให้เสมอภาคทางการศึกษา
นางประภาพร   กอกหวาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม

ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียน ของสพฐ. สถิติการศึกษา
มุมศึกษานิเทศก์  แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อสอบ ดาวน์โหลดนิเทศออนไลน์
E-BOOK สทร.สพฐ.รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู
คำขวัญโรงเรียน   การศึกษาดี    คุณธรรมเด่น    เป็นประชาธิปไตย    พลานามัยสมบูรณ์  
หน้าแรก
แนะนำโรงเรียน
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบบุคลากร


ข้อมูลนักเรียน
หน่วยงานราชการ
คุรุสภา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ
ก.ค.ศ.

โรงเรียนกลุ่ม กพศ.10
บ้านตูม
บ้านตะเภา
บ้านขี้นาค
บ้านสวายสนิท
บ้านขามทับขอน
บ้านท่าคอยนาง
บ้านบึงกระโพธิ์

ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
กรมสรรพากร
โรงเรียนบ้านตูม  หมู่ที่ 1 ตำบลตูม  อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
E-mail : Bantoomschool@hotmail.com
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ....  E-mail : com_sci_1@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม/ ผลงาน
 
หนังสือราชการจาก สปพ.ศก.3
...กฎหมายน่ารู้...
ราคาน้ำมันวันนี้
เว็บบอร์ด
ผู้บริหารโรงเรียน
...ลิงค์น่าสนใจ...
พยากรณ์อากาศ
 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
มุมอ่านข่าว
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
คมชัดลึก
ไทยโพสต์
ข่าวสด
มติชน
แนวหน้า
บ้านเมือง
เอกสารดาวน์โหลด
 
คำร้องขอย้าย
แบบสอนซ่อมเสริม
ตรา สพฐ.
ประกาศโรงเรียนบ้านตูม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหรือเด็กพิเศษเรียนร่วม