บทเห่กล่อม เห่เรื่องกากี

เห่เรื่องพระอภัยมณี บทเห่กล่อมเห่เรื่องกากี  l  เห่เรื่องโคบุตร l  เห่เรื่องจับระบำ

 

บทเห่กล่อม เห่เรื่องกากี

เรื่องกากี มีเค้ามาจากเรื่องในนิบาตชาดก  ชื่อ กากาติชาดก   ในชาดกเรื่องนี้ เรียก กากี ว่า กากาติ  ชื่อ กากี เป็นชื่อของหญิงสาวนางหนึ่งผู้มีโฉมสะคราญ และมีเหตุอันตรายแก่ตัวก็ด้วยความงามของนางนั้น นางเป็นมเหสีของท้าวพรหมทัต  ครั้งหนึ่งเมื่อพระยาครุฑมาเล่นสกากับท้าวพรหมทัต ได้แลเห็นนางและเกิดใคร่ได้ในตัวนาง  จึงลักพาตัวนางไปอยู่วิมานฉิมพลี   ท้าวพรหมทัตกลัดกลุ้มนัก คนธรรพ์ชื่อนาฏกุเวร  ผู้เป็นพี่เลี้ยงท้าวพรหมทัต และทำหน้าที่ขับพิณถวาย จึงอาสาไปตามหาตัวนาง  โดยจำแลงกายแอบซ่อนในขนพระยาครุฑไปจนถึงวิมานฉิมพลี  แต่แล้วคนธรรพ์เกิดใคร่ได้ในความงามของนางเสียเอง   นาฏกุเวรลอบอยู่ในวิมานฉิมพลีหลายเวลา  จึงกลับมาทูลท้าวพรหมทัตทรงทราบ
ท้าวพรหมทัตทราบเรื่องกลับพิโรธนางกากีนัก ว่าใจง่ายหลายชาย "ไปร่วมราชปักษีแล้วมิสา ซ้ำสมรสคนธรรพ์อันธพาล์"   ทรงประสงค์จะได้นางกากีคืนมาเพื่อลงทัณฑ์   นาฏกุเวรจึงออกอุบายจนได้นางคืนมา  เมื่อท้าวพรหมทัตเห็นหน้า ก็ตรัสบริภาษต่างๆ ด้วยความน้อยพระทัย  แม้กากีจะทูลแก้ตัวอย่างไรก็ไม่ฟัง โปรดให้นำนางไปลอยแพเสีย
เรื่องกากียังมีตอนแต่งเพิ่มเรื่องขึ้นใหม่โดยนายโชติ มีกล่าวไว้ในตอนท้ายเรื่องว่า "ฉันผู้ต่อแต้มความตามประโยชน์ ชื่อว่าโชติมณีรัตน์พึ่งหัดสอน ในคารมไม่เพราะเสนาะกลอน มิใช่ครูภู่สุนทรอย่าติเลย"   เนื้อเรื่องกล่าวถึงความเป็นไปของกากีให้ผู้อ่านสิ้นสงสัย   กากีได้ไปพบพ่อค้ากลางทะเล ได้เสียกับพ่อค้า พลัดพ่อค้าไปได้กับโจร จนในที่สุดได้ไปเป็นชายาท้าวทศวงศ์ผู้ชราภาพ เมืองอภัยสาลี ฝ่ายทางเมืองพาราณสี ท้าวพรหมทัตวายชนม์ อำมาตย์ยกนาฏกุเวรขึ้นครองราชย์ ครั้นนาฏกุเวรรู้ว่ากากีไปตกอยู่ที่เมืองอภัยสาลี ก็ยกทัพไปชิงกากีมาได้ แล้วอภิเษกนางขึ้นเป็นพระมเหสี
สุนทรภู่เลือกเนื้อเรื่องตอนพระยาครุฑอุ้มนางกากีเหาะไปวิมานฉิมพลี มาเป็นบทเห่กล่อมพระบรรทม  ชมความงามของทะเลสีทันดร  และขุนเขาน้อยใหญ่รอบเขาพระสุเมรุ ดังนี้ ...
   เห่เอยเห่กล่าว
ครุฑราชปักษา
   ล่องลมชมทวีป
ข้ามคีรีศีขรินทร์
   ชี้ชมพนมแนว
สัตภัณฑ์สีทันดร
   งูเงือกขึ้นเกลือกกลิ้ง
จระเข้แลเหรา
   โผนเผ่นเล่นระลอก
นาคาอันกล้าหาญ
   หัสดินทร์บินฉาบ
ในทะเลเภตรา
   ลำนิดนิดจิ๊ดจิ๋ว
ชมชื่นหฤทัย
   อุ้มแอบแนบชิด
ปีกอ่อนร่อนรา
   ลอยรอบขอบพระเมรุ
ชมป่าหิมพานต์
   สินธพตระหลบเผ่น
ราชสีห์ดูมีหงอน
   นรสิงห์แลลิงค่าง
ยักษ์มารชาญฉกรรจ์
   นักสิทธิวิทยา
กินรินและกินนร
   ห่านหงส์หลงเกษม
พระฤๅษีชีป่า
   คนป่าทั้งหมาเหมี่ยว
ลอยลมชมเพลิน
   มีหุบห้องปล่องเปลว
ลดหลั่นเป็นชั้นชาน
   บ้างเขียวขาวดูวาววาม
ชมพลางทางชี้
   ที่สูงเยี่ยมเทียมฟ้า
รูปร่างเหมือนอย่างคน
   ยิ้มย่องผ่องพักตร์
น้อยน้อยย้อยระย้า
   ที่มีฤทธิ์ปลิดเด็ด
พวกนักสิทธิ์ฤทธิ์น้อย
   บ้างตะกายป่ายปีน
ชิงช่วงหวงหึงส์
   ที่ไม่ได้ก็ไล่แย่ง
ที่ได้ไปไว้นั้น
   พระบอกนางทางพา
เที่ยวชมเล่นให้เย็นใจ

 

ถึงเรื่องราวสกุณา
อุ้มกากีบิน
ในกลางกลีบเมฆิน
มุจลินท์ชโลทร
นั่นเขาแก้วยุคันธร
แลสลอนล้วนเต่าปลา
มัติมิงคลมัจฉา
ทั้งโลมาแลปลาวาฬ
ชลกระฉอกฉาดฉาน
ขึ้นพ่นพล่านคงคา
ก็คาบขึ้นบนเวหา
บ้างแล่นมาแล่นไป
เห็นหวิวหวิวอยู่ไรไร
ก็ลอยไปในเมฆา
ถนอมสนิทเสน่หา
กระพือพาเผ่นทะยาน
บริเวณจักรวาล
เชิงชานพระเมรุธร
สิงโตกิเลนแลมังกร
แก้วกุญชรแลฉัททันต์
อีกเซี่ยวกางแลกุมภัณฑ์
ทั้งคนธรรพ์วิเรนทร
ถือคทาธนูศร
รำฟ้อนร่อนรา
อยู่ห้องเหมคูหา
หาบผลาเลียบเนิน
ก็จูงกันเที่ยวดุ่มเดิน
พนมเนินแนวธาร
ดูห้วยเหวรโหฐาน
เงื่อมตระหง่านเมฆี
เรืองอร่ามรัศมี
บอกคดีนีรมล
นั่นต้นนารีผล
ดูงามพ้นคณนา
วิไลลักษณ์ดังเลขา
เพทยาธรคอย
อุ้มระเห็ดเหาะลอย
เอาไม้สอยเสียงอึง
เพื่อนยุดตีนตกตึง
เสียงอื้ออึงแน่นอนันต์
บ้างทิ่มแทงฆ่าฟัน
ถึงเจ็ดวันก็เน่าไป
ลอยฟ้าสุราลัย
แล้วกลับไปวิมานเอยฯ

ข้อมูลจาก www.thai.net/sunthornphu

- -