::วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันสุนทรภู่  มหากวีเอกของไทย และของโลก::

 ชีวประวัติของสุนทรภู่
 

รวมผลงานของสุนทรภู่ 

ผลงานนิราศ ๙ เรื่อง
นิราศเมืองแกลง  l  นิราศพระบาท  l  นิราศภูเขาทอง  l  นิราศวัดเจ้าฟ้า  
l  นิราศอิเหนา  นิราศสุพรรณ  l  นิราศพระประธม  
l
 นิราศเมืองเพชร  l  รำพันพิลาป

ผลงานนิทาน ๕ เรื่อง
ได้เเก่ โคบุตรฅ | พระอภัยมณี | พระไชยสุริยา | ลักษณวงศ์
เเละ สิงหไตรภพ

ผลงานสุภาษิต  ๓  เรื่อง
สุภาษิตสอนหญิง   l  สวัสดิรักษา  l  เพลงยาวถวายโอวาท

ผลงานบทละคร  ๑  เรื่อง
ท่านสุนทรภู่ได้แต่งบทละครเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น คือ เรื่อง อภัยนุราช

ผลงานบทเสภา
ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม  l  พระราชพงศาวดาร 

ผลงานบทเห่กล่อม
เห่เรื่องพระอภัยมณี บทเห่กล่อมเห่เรื่องกากี  l  เห่เรื่องโคบุตร l  เห่เรื่องจับระบำ 

 ข้อคิด คำสอนสุนทรภู่
แนะข้อคิด คำสอน จากบทกลอนสุนทรภู่ ปรับใช้กับชีวิตปัจจุบัน
 เรื่องที่ค้นพบ ใหม่ เกี่ยวกับ “สุนทรภู่”
“สุนทรภู่” เป็นกวีของไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

รวบรวมโดย ::: นายจรัญ   ศิริสุรวัฒน์  :::
โรงเรียนบ้านมะขาม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓
แหล่งอ้างอิง:::ขอขอบคุณ::::
www.rayongzone.com  | www.natchahome.com ::::
และ ทุกท่านที่ได้นำมาอ้างอิงในเว็บไซต์นี้