หมวดหมู่

postheadericon ประชาสัมพันธ์

   ด่วน ศูนย์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา (โรงเรียนบ้านหนองแวง) สพป.ศรีสะเกษเขต ๓ ร่วมกับ สสวท. จัดสอบประเมินความสมารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๑ ,๒,๓ ) และ ระดับประถมศึกษา (ป.๒,๓,๔,๕,๖ )  สมัครภายในวันที่ ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  และ        สอบ ในวันที่  ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๖      โรงเรียน /ผู้ปกครองที่สนใจ   สอบถามรายละเอียดและขอใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองแวง โทรศัพท์  ๐๔๕ ๖๖๐ ๒๗๙ หรือ ๐๘๙ ๙๔๙ ๕๖๔๙

postheadericon Think of a number

 

คิดถึงจำนวน (Think of a number)

การคิดถึงจำนวน  ก็เป็นพีชคณิตได้   เช่น

             ถ้าคิด   y   เพิ่มเป็น สองเท่า     คือ       2y

             แล้วเพิ่มเป็นสองเท่าอีก    2 (2y)    =   4y

             แล้วบวกด้วยจำนวนที่เราคิดคือ  4y  +  y  =  5y

              หารด้วยห้า (  ÷ 5 )  แล้วจะได้จำนวนที่เราคิดไว้

                      หลักการนี้      { ( 2 x Y x 2 )+ Y } ÷ 5  มีคำตอบ

                                                                              ที่มาพจนานุกรมคณิตฯ

                                                                                                                                  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ

postheadericon

  ร่างเสนอคณะกรรมการศูนย์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา   สพป.ศก.3

1.  นายเกียรติพงษ์      พิศวงปราการ              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง         ประธานกรรมการศูนย์

 2.  นายนเรศ    คำเสียง                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่                       รองประธานกรรมการศูนย์

 3.  นายบุรี       หาญพิทักษ์                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่        รองประธานกรรมการศูนย์

 4.  นายเสนอ    ยอดแก้ว                                ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง                         กรรมการ

 5.  นางสาวเกษศิรินทร์   แพงวิเศษ                ศึกษานิเทศก์ สพป. ศก.3                          กรรมการ

 6.  นางวิมลวรรณ     เปียมจาด                       ศึกษานิเทศก์ สพป. ศก.3                          กรรมการ

 7.  นายพรมา     ทองคณทา                           ครูโรงเรียนวัดบ้านประอางฯ                      กรรมการ

 8.  นายโกสิทธิ์   กลางมณี                             ครูโรงเรียนบ้านระกา                                 กรรมการ

 9. นายทอน     วิลา                                        ครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคี                     กรรมการ

 10. นายบุญสม  สุริโย                                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแซร์สะโบว   กรรมการ

 11. นายสมนึก   คำสอน                                 ครูโรงเรียนบ้านตาเปียง                             กรรมการ

12  นายสุพัฒน์  ติระบาล                                ครูโรงเรียนบ้านเคียงศิริโพธิ์ทอง                 กรรมการ

13. นางกาญดา  ภูริชพงศ์                               ครูโรงเรียนบ้านดู่                                      กรรมการ

 14. นายสัมฤทธิ์    อุปมัย                               ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง                         กรรมการและเลขานุการ

 15. นายเจตพล   อักษร                                 ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

postheadericon

 

postheadericon ทีมงาน

 

postheadericon ประชาสัมพันธ์จากศูนย์คณิตฯมัธยมศึกษา สพป.ศก.3กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคณิตศาสตร์

 

 ด่วน …..เนื่องด้วยศูนย์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาโรงเรียนบ้านเหล็ก  และศูนย์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวง  สพป.ศก. 3   ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพป.ศก. 3  ประจำปี 2556    นักเรียน / โรงเรียน /ผู้ปกครองที่สนใจ สอบถามiรายละเอียดได้ที่ ศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเหล็กและศูนย์คณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองแวง  หรือสอบถามได้ที่ 0910125217   (ประธานศูนย์คณิตศาสตร์ประถมศึกษา สพป ศก 3)และ 0828467585  (ประธานศูนย์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา สพป.ศก. 3)

 

 

postheadericon เทคนิค การถอดรากที่ 3 ใน 3 ขั้นตอน

postheadericon ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล็ก

เนื่องด้วยศูนย์คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเหล็กร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556 สมัครได้ที่โรงเรียนบ้านเหล็ก หรือสอบถามได้ที่ 0910125217 (ประธานศูนย์คณิตศาสตร์ สพป ศก 3)

postheadericon กิจกรรมน่าสนใจ ศูนย์คณิตฯเรา

 

จงสังเกตจากรูปภาพ จงบอกวิธีการได้มา    คำตอบ  8 …มีกี่วิธี…อย่างไร…บ้าง.

 

         

postheadericon แนวแก้ไขยาเสพติดด้วยคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองแวง

 

กิจกรรมนักเรียน  วางแผนต่อต้านสารเสพติด

กิจกรรมการเรียนรู้
สิงหาคม 2018
M T W T F S S
« Jun    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
เนื้อหารายเดือน