สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ระหว่างวันที่ 18 - 20 เมษายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ++++++++ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล (NEW DLTV)ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 +++++++++