ผู้อำนวยการ

เอกภักดิ์ วังคะพันธ์

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวข้อหลัก
ลืงค์สำคัญ

postheadericon มูลนิธิ web2thai เยี่ยมโรงเรียน

img13813786887859 ตุลาคม 2556 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว โดยนายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ web2thai โดยคุณป้อม กฤษฎา ประคองวงษ์ ผู้จัดการภาค และคณะ ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ให้การช่วยเหลือสื่อคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนกับโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว มาเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนและเสนอโครงการใหม่ โครงการอบรมศึกษาดูงานสำหรับครูที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 27-30 ตุลาคม 2556

postheadericon ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

img1381303006402โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ คณะที่ปรึกษา ผู้นำชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ทั้งสิ้นประมาณ 50 คน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 และพิจารณาจัดหารายได้ สร้างรั้วโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสที่โรงเรีนนบ้านปราสาทกวางขาวมีอายุครบ 90 ปี ในปี 2557….. ” ๒๕๕๗ ปราสาทกวางขาว ๙๐ ปี โรงเรียนดีมีคุณภาพ”

postheadericon น้ำท่วมโรงเรียน

img1379998964263โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวประสบเหตุอุทกภัย ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2556 ด้วยมีพายุดีเพรสชั่นทำให้เกิดฝนตกหนักเมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2556 ประกอบกับมีน้ำหลากจากเทือกเขาพนมดงรัก ทำให้หลายพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษประสบอุทกภัยเช่นกัน ส่วนโรงเรีนนบ้านปราสาทกวางขาวมีความเสียหายพอสมควรโดยเฉพาะเอกสารหนังสือห้องสมุดและหนังสือเรียนในห้องเรียน อยู่ในระหว่างประเมินความเสียหาย ส่วนบริบทภายในโรงเรียนมีความเสียหายเล็กน้อย เนื่องจากเป็นถนนคอนกรีตและระบบระบายน้ำเต็มพื้นที่

postheadericon งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

img1379494489164กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม จัดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2556 ที่โรงเรียนบ้านปรือคัน ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม รอง ผอ.สพป.ศก.3 เป็นประธานในพิธิเปิด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในครั้งนี้ด้วย จำนวน 50 กืจกรรม

postheadericon scan การอ่าน ป.3,ป.6

img1379304147726สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโครงการเร่งรัดพัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ (Literacy) โดยการคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ต้องอ่านออกเขียนได้ 100 %  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว ได้เข้าร่วมดำเนินงานในวันที่ 16 กันยายน 2556 โดยคณะครูจากโรงเรีนนนิคม ๓ (กรมประชาสงเคราะห์) เป็นกรรมการดำเนินงาน

postheadericon ประชุมเตรียมแข่งขันทักษะวิชาการ

img1378450992623นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว และนายชำนาญ พลคำ เข้าประชุมคณะทำงานแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 7 ทับทิมสยาม ที่โรงเรียนบ้านปรือคัน วันที่ 6 กันยายน 2556 เพื่อเตรียมการแข่งขันในวันที่ 18-20 กันยายน 2556

postheadericon อบรม e-office สำหรับผู้บริหาร

img1378200185191นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรีนนบ้านปราสาทกวางขาว เข้ารับการอบรม e-office เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เพื่อการกำกับติดตามการบริหารงานในสถานศึกษาโดยใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์ในการบริหารจัดการการศึกษา

postheadericon ค่ายคณิตศาสตร์

img1378175121812โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน…ค่ายคณิตศาสตร์….ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2556 กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้น ป.4-6 จำนวน 65 คน โดยมีนายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว เป็นประธานในพิธีเปิด นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ศก.1 และคณะเป็นวิทยากร

postheadericon สพป.ศก.3 นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพ

img1377849677808โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาวรับการนิเทศ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 โดยนายวัฒนา ถาวร ผอ.รร.สวงษ์พัฒนศึกษา และนางอารีย์ จงราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556

postheadericon อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ

img1377742875199โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว พร้อมด้วยโรงเรียนนิคม ๑ โรงเรียนนิคม ๒ และโรงเรียนบ้านตรอย จัดอบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสขภาพ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน ดำเนินการโดย รพ.สต.กวางขาว และ รพ.สต.ตรอย โดยมีนายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

พฤษภาคม 2018
อา พฤ
« ต.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านตะเคียนราม
บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
บ้านปราสาท

บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ