ผู้อำนวยการ

เอกภักดิ์ วังคะพันธ์

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวข้อหลัก
ลืงค์สำคัญ

postheadericon 3.โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด งาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

  • โครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์การจัดสรร

โครงการช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ(ค่ายวิชาการ)
โครงการเปิดโลกกว้างทางปัญญา (ทัศนศึกษา)
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  ICT
โครงการอาหารกลางวัน

50,000
14,000
25,000
29,000
10,390
418,600

  • โครงการ/กิจกรรม ด้านบริหารจัดการทั่วไป

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โครงการบริการสาธารณูปโภค
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
โครงการพัฒนาส้วมสุขสันต์
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา

1,000
3,000
20,000
34,000
28,060
2,000
5,000

  • โครงการ/กิจกรรม ด้านพัฒนาการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โครงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
โครงการอ่านเถิดเด็กไทยอ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน
โครงการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
โครงการพัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

34,370
26,000
15,000
40,000
10,000
25,000
15,000
5,000
5,000
15,000
3,000
4,590
-

  • โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เงินงบฯจากแหล่งอื่น  เช่น  เงินจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  งบบริจาคที่มีวัตถุประสงค์,  งบสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ฯลฯ

โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา
โครงการ “๒๕๕๗ ปราสาทกวางขาว ๙๐ ปี โรงเรียนดีมีคุณภาพ”

50,000
50,000
1,000,000

ตุลาคม 2018
อา พฤ
« ต.ค.    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
เว็บไซต์โรงเรียน

กลุ่ม กพศ.กันทราศรีปราสาท
กลุ่ม กพศ.ไพรบึง
กลุ่ม กพศ.ใจดี-ห้วยสำราญ
ศรีสะอาดวิทยาคม
บ้านสร้างใหญ่
บ้านชำแระกลาง
บ้านกันโทรกประชาสรรค์
บ้านติ้ว
บ้านตราด
บ้านตรอย
บ้านหนองเพดาน
บ้านกะกำ
บ้านปราสาทเยอ
บ้านบึงกระโพธิ์
บ้านแทรง
บ้านหนองพัง

บ้านตะเคียนราม
บ้านเค็ง
บ้านสะเดาน้อย
บ้านนกยูงฯ
สมาคมลูกจ้างฯ
บ้านบัวบก
วัดบ้านประอางฯ
บ้านใจดี
จะกงวิทยา
ทับทิมสยาม 06
บ้านตาเม็งฯ
บ้านหนองระนาม
นิคม 3ฯ
บ้านห้วยามอญ
บ้านลุมพุกคลองแก้ว
บ้านจันลม
บ้านมะขาม
กระต่ายด่อนวิทยา

บ้านโนนดั่ง
บ้านตาสุด
บ้านระกา
บ้านสะอาง (ประชาสามัคคี)
บ้านเคาะสนวนสามัคคี
อนุบาลปรางค์กู่
บ้านไฮเลิง
บ้านหนองกาด
บ้านท่าคอยนาง
บ้านกันแตสระรุน
บ้านทุ่งศักดิ์
บ้านกันทรารมย์
บ้านเกาะกระโพธิ์
บ้านโสน
บ้านเรียม
ขุขันธ์วิทยา
สวัสดีวิทยา

บ้านตูม
บ้านนกยูง (อ.ส.พ.ป.30)
บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
บ้านสมบูรณ์
วัดบ้านประอางฯ
บ้านห้วยสระภูมิ
อนุบาลไพรบึง
บ้านโพง
ตูมพิทยานุสรณ์
บ้านปราสาท

บ้านสนามสามัคคีฯ

สวงษ์วิทยาคม
บ้านพราน
บ้านกระแมด
บ้านโคกสูง
บ้านดองกำเม็ด
บ้านบัลลังก์
บ้านละลม
หนองคูวิทยา
บ้านแขว
บ้านหว้า
บ้านปะอุง
ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง

อนุบาลภูสิงห์
บ้านศาลา (ปก)
บ้านขามทับขอน
บ้านสกุล
บ้านสวายสนิท
บ้านตะเคียนบังอีง
บ้านเปี่ยมตะลวก
บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
บ้านอังกุล
ศรีตระกูลวิทยา
บ้านขนุนฯ
บ้านหนองคล้า
อนุบาลศรีประชานุกูล
บ้านบก(ประชาสามัคคี)
บ้านคะนาสามัคคี
ขุขันธ์
ปรางค์กู่
บ้านสำโรงพลัน
เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง
บ้านโคกตาล
บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)
บ้านทำนบ