postheadericon กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่โรงเรียนบ้านอังกุล

โรงเรียนบ้านอังกุล ได้จัดกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และองค์การค้าี่ญี่ปุ่น โดยจัดการเล้ียงไก่ไข่ต้ังแต่เดือน มิถุนายน 2553 ขณะนี้ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เป็นรุ่นที่ 2 

 

 

 

postheadericon การปลูกยางพาราเบื้องต้น

postheadericon ระบบน้ำในสวนยาง

postheadericon

postheadericon รู้เท่าทันสื่อไอซีที (ICT)

 

รู้เท่าทันสื่อ ICT 

       ทักษะ “การรู้เท่าทันสื่อ” ซึ่งก็คือ ความสามารถใน “การอ่านสื่อออก เขียนสื่อได้” หรือ ความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่สื่อเสนอ รู้จักแสวงหาข้อมูลหลายแหล่ง วิเคราะห์ วิจารณ์ แยกแยะ คัดกรอง สามารถใช้ประโยชน์ และพัฒนาสื่อในแบบฉบับของตนเองได้ กระบวนการเท่าทันสื่อ ช่วยพัฒนาความคิด เป็นกระบวนการที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ เพื่อที่จะทำให้เด็กและเยาวชนทุกคนดำรงชีวิตที่ดีและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ หลายประเทศทั่วโลกได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน รวมทั้งการเรียนรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ มากมาย
DOWNLOAD  สามารถดาวน์โหลดได้จากตรงนี้
 
 

 

 

postheadericon คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

postheadericon เทคนิคการตอนมะละกอ

postheadericon การปลูกพืชกลับหัว

postheadericon การเลี้ยงจิ้งหรีดดำ

postheadericon นายกสภากาชาดจังหวัดศรีสะเกษมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจน

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 นายกสภากาชาดจังหวัดศรีสะเกษได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงกมลชนก  สมทอง นักเรียนช้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอังกุล ซึ่งเป็นนักเรียนที่ยากจน แต่เรียนดี และมีความขยัน ตั้งใจเรียน ช่วยเหลืองานบ้านสม่ำเสมอ

กุมภาพันธ์ 2019
S M T W T F S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728